Lovgivning

Betænkning om ægtefælleskifte mv.

Ægtefælleskifteudvalget har i juni 2010 har udarbejdet en betænkning, som ligger til vedtagelse i Folketinget.

Læs betænkningen her

 

Revision af dødsboskifteloven

Ægtefælleskifteudvalget har i juni 2010 udarbejdet en betænkning, som ligger til vedtagelse i Folketinget.

Læs betænkningen her

 

Arveloven 
Loven trådte i kraft den 1. januar 2008.
 
Loven kan læses i sin helhed på Folketingets hjemmeside


Formålet med den nye arvelov er at give mere fleksibilitet, så den enkelte får større mulighed for at sikre de personer, der har behov for at blive sikret. Familiemønstrene er blevet ændret, og der er langt flere, som i dag lever sammen uden at være gift, samt at en eller begge parter har børn fra tidligere forhold.
 
Det er ikke muligt at have en arvelov med standardregler, der passer til alle familier. Men man har valgt at give bedre muligheder for at lave testamenter, som er tilpasset den enkelte, og som fordeler arven som man selv ser det for rimeligt.
 
Husk det er stadig nødvendigt at oprette testamente, hvis man vil sikre hinanden bedst muligt - både som gift og ugift.
 
Kontakt din familieadvokat og hør nærmere.
 
Fælles forældremyndighed

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2007.
 
Udvalget om forældremyndighed og samvær afgav i maj 2006 betænkningen "Barnets perspektiv" - på Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde betænkningen.


På baggrund af denne betænkning, har folketingen den 10. maj 2007 vedtaget loven om forældreansvar.
 

Kontakt din familieadvokat og hør nærmere om forældremyndighed efter skilsmissen.
 
Pensioner 
Fra den 1. januar 2007 træder loven om Ægtefællepensioner i kraft.
 
Fremover gælder det, at pensionsordninger som altovervejende hovedregel ikke skal deles ved separation eller skilsmisse.
Kun hvis den ene ægtefælle har foretaget en opsparing, der kan betragtes om "ekstra" og ægteskabet har varet i mere end 5 år, kan det komme på tale, at der skal ske deling af den overskydende pensionsopsparing.
 
Der er i lovgivningen mulighed for at give den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle en mindre økonomisk kompensation i forbindelse med separation og skilsmisse. Der er dog en lang række betingelser, der skal være opfyldt, før kompensation kan komme på tale. 
 
Lovændringen kan således især få negative konsekvenser for de kvinder, der ikke har sparet så meget pension op i eget navn, fordi de måske af hensyn til familiens samlede trivsel har været på deltid eller gået hjemme i en periode. 
 
Den nye lov giver dog mulighed for kompensation, såfremt man ikke har fået lavet en ægtepagt.

Ønsker I, at jeres pensioner skal deles, skal I få lavet en ægtepagt om deling af kapital- og ratepensioner ved separation eller skilsmisse.

 

Kontakt din familieadvokat og hør nærmere. 
 
Lov om juridisk lovgivning

Pr. 1. juli 2006 har det været muligt for alle at kalde sig "juridisk rådgiver", og alle kan herefter kan annoncere med juridiske rådgivning.
 
Den nye lov sikrer ikke forbrugerne, idet de nye juridiske rådgiver ikke har pligt til at være dækket af ansvarsforsikring, som advokater er.
 
Har du modtaget juridisk rådgivning fra en rådgiver, som ikke er advokat, kan du klage til Forbrugerklagenævnet hvis rådgivningen har været mangelfuld.

Se mere på Forbrugerklagenævnets hjemmeside om reglerne herfor
 


 

Følg med i lovgivningen inden for familieretten